Technical Program Committee

loading

ICPADS 2022
IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS)
10-12 January 2023, Nanjing (Hybrid)

Technical Program Committee

Wireless Sensing & Mobile Computing Track

 • Track Chairs:
 • Lei Yang, The Hong Kong Polytechnic University

  Lei Xie, Nanjing University

  Xiaoran Fan, Google

  Yuanqing Zheng, The Hong Kong Polytechnic University

 • PC members:
 • Yanchao Zhao, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

  Chuyu Wang, Nanjing University

  Yanwen Wang, Hunan University

  Shigeng Zhang, Central South University

  Xuan Liu, Hunan University

  Andrea Ferlini, Cambridge University

  Tao chen, City University of Hong Kong

  Siddharth Rupavatharam, Rutgers University

  Zhijian Yang, UIUC

  Zhenlin An, The Hong Kong Polytechnic University

  Chunhui Duan, Beijing Institute of Technology

  Chenshu Wu, The University of Hong Kong

  Dian Zhang, Shenzhen University

  Zhidan Liu, Shenzhen University

  Ningning Hou, The Hong Kong Polytechnic University

  Chu Cao, Nanyang Technological University

  Yang Liu, City University of Hong Kong

  Ju Wang, Samsung AI Center-Montreal

  Fusang Zhang, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

  Bingxian Lu, Dalian University of Technology

  Kai Niu, Peking University, Beijing Xiaomi Mobile Software Company Ltd

  Dan Wu, Peking University

  Zhenzhou Qi, Duke University

  Jingxian Wang, Microsoft

  Jiahui Hou, University of Science and Technology of China

Theory and Protocols Track

 • Track Chairs:
 • Jidong Zhai, Tsinghua University

  Bo Ji, Virginia Tech

  Luoyi Fu, Shanghai Jiaotong University

 • PC members:
 • Shigang Li, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

  Xiaqing Li, ICT, CAS, China

  Haojie Wang, Tsinghua University

  Daning Cheng, Tsinghua University

  Haifeng Zheng, Fuzhou University

  Jingwen Leng, Shanghai Jiao Tong University

  Zehua Guo, Beijing Institute of Technology

  Jingya Zhou, Soochow University

  Xiaohua Xu, University of Science and Technology of China

  Prasad Netalkar, Rutgers University

Security & Blockchain Track

 • Track Chairs:
 • Debiao He, Wuhan University

  Jian Liu, University of Tennessee

  Feng Lin, Zhejiang University

 • PC members:
 • Song Fang, University of Oklahoma

  Ning Zhang, Washington University in St. Louis

  Kanad Basu, University of Texas at Dallas

  Zhengxiong Li, University of Colorado Denver

  Joseph Liu, Monash University

  Man-Ho Au, Hong Kong University

  Chao Lin, Fujian Normal University

  Long Cheng, Clemson University

  Pengfei Hu, Shandong University

  Rongmao Chen, National University of Defense Technology

  Meng Shen, Beijing Institute of Technology

  Li Lu, Zhejiang University

  Xiangyu Xu, Southeast University

  Shaojing Fu, National University of Defense Technology

  Zhiping Gao, Beijing University of Posts and Telecommunications

  Jian Liu, Zhejiang University

  Zhitao Guan, North China Electric Power University

  Linghan Zhang, George Mason University

  Xiaonan Zhang, Florida State University

  Ang Li, Duke University

  Weitao Xu, City University of Hong Kong

  Ming Li, The University of Texas at Arlington

  Xiaolong Feng, Miami University

  Yuan Liu, Guangzhou University

  Yao Wang, Xidian University

  Hong Li, Chinese Academy of Sciences

  Hongbo Liu, University of Electronic Science and Technology of China

  Siwei Sun, Chinese Academy of Sciences

System and Applied Data Science Track

 • Track Chairs:
 • Xiaolong Zheng, Beijing University of Posts and Telecommunications

  Yaxiong Xie, Princeton University/University of Buffalo

  Chi Lin, Dalian University of Technology

 • PC members:
 • Zhiwei Zhao, University of Electronic Science and Technology of China

  Chuanwen Luo, Beijing Forestry University

  Junzhao Du, Xidian University

  Xiuzhen Guo, Tsinghua University

  Meng Jin, Shanghai Jiao Tong University

  Xiaonan Zhang, Florida State University

  Peng Gao, Virginia Tech

  Qian Zhang, California University, Los Angeles

  Zhuoyue Zhao, University at Buffalo

  Xiufeng Xie, ZEKU Inc

  Sanchuan Chen, Fordham University

  Pengjin Xie, Tsinghua University

  Haisheng Tan, University of Science and Technology of China

  Yanzhi Ren, University of Electronic Science and Technology of China

  Zhi Zhou, Sun Yat-sen University

  Xing Yang, National University of Defense Technology

Internet of Things & Cyber-Physical Systems Track

 • Track Chairs:
 • Muhammad Shahzad, NC State University

  Jeremy Gummeson, UMASS Amherst

  Mahanth Gowda, Penn State

 • PC members:
 • Sanjib Sur, University of South Carolina

  Chen Qian, University of California Santa Cruz

  Haipeng Dai, Nanjing University

  Jie Yang, Florida State University

  Stephen Lee, University of Pittsburgh

  Qing Wang, TU Delft

  Minmei Wang, university of connecticut

  Dong Chen, Florida International University

  Zheng Dong, Wayne State University

  Liang He, UC Denver

  Arkady Zaslavsky, Deakin University

High-Performance Computing & Architecture Track

 • Track Chairs:
 • Dezun Dong, National University of Defense Technology

  Jieming Yin, Lehigh University

  Xulong Tang, University of Pittsburgh

 • PC members:
 • En Shao, Institute of Computing Technology, CAS

  Zichen Xu, Nanchang University

  Youmin Chen, Tsinghua University

  Feng Zhang, Renmin University of China

  Hongyuan Liu, Hong Kong University of Science and Technology

  Anup Holey, Nvidia

  Xianwei Zhang, Sun Yat-sen University

  Shulin Zhao, Meta

  Jihyun Ryoo, Meta

  Stephen Lee, University of Pittsburgh

  Lei Zhao, Meta

  Xiang Chen, George Mason University

  Xiaolong Ma, Clemson University

  Shulin Zhao, Penn State

  Jihyun Ryoo, Facebook

  Stephen Lee, University of Pittsburgh

  Lei Zhao, University of Pittsburgh

  Xiang Chen, George Mason University

  Xiaolong Ma, Northeastern University

Data Center & Serverless Computing

 • Track Chairs:
 • Di Wang, Microsoft

  Chen Tian, Nanjing University

  Iyswarya Narayanan, Facebook

 • PC members:
 • Qiao Xiang, Xiamen University

  Rongfei ZENG, Northeastern University

  Xu Zhang, University of Exeter

  Yangming Zhao, University of Science and Technology of China

  Jashwant Raj Gunasekaran, Adobe

  Pengfei Su, UC Merced

  Nurjahan Begum, Meta

  Liguang Xie, Futurewei technology

  Neeraj Ladkani, Microsoft

Cloud & Edge Track

 • Track Chairs:
 • Yuanchao Shu, Microsoft Research, Redmond

  Tie Qiu, Tianjing University

  Wan Du, UC Merced

 • PC members:
 • Liang He, University of Colorado Denver

  Ang Li, University of Maryland

  Ruofeng Liu, Bosch Research

  Ning Li, Harbin Institute of Technology

  Aisha K. Junejo, Keele University, UK

  Shiqiang Wang, IBM Research

  Huanle Zhang, Shangdong University

  Yanbing Yang, Sichuan University

  Hari-Prasanna Das, UC Berkeley

  Ting Cao, Microsoft Research Asia

  Saiyu Qi, Xi'an Jiaotong University

  Hua Huang, UC Merced

  Xiaoyi Lu, UC Merced

  Zhichao Cao, MSU

  Hang Qiu, Stanford

  Shiqi Jiang, Microsoft Research Asia

Big Data & Machine Learning System Track

 • Track Chairs:
 • Ye Yuan, Beijing Institute of Technology

  Zimu Zhou, Singapore Management University

  Olga Saukh, TU Graz

 • PC members:
 • Bo Ning, Dalian Maritime University

  Jun Pang, Wuhan University of Science and Technology

  Hao Liu, Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)

  Fuxun Yu, George Mason University

  Yue Wu, Microsoft

  Grigore Stamatescu, Politehnica of Bucharest

  Yiran Shen, Shandong University

  Rishi Madhok, Microsoft

  Simranjit Singh, Microsoft

  Guanhua Wang, UC Berkeley

  Yuedong Xu, Fudan University

  Zhongnan Qu, ETH Zurich

News

 • Jul 9, 2022

  Title and abstract due

 • Jul 16, 2022

  Paper submission due

 • Jul 16, 2022

  Title and abstract due

 • Jul 23, 2022

  Paper submission due

 • Sep 24, 2022

  Notification of acceptance

 • Nov. 11, 2022

  Camera-ready deadline

 • Nov. 15, 2022

  Early-bird registration deadline

Sponsorship:

Copyright © 2022 International Conference on Parallel and Distributed Systems, Nanjing